Brukervilkår

VILKÅR

1) Definisjon av parter
Selger er Preben & Preben AS (Org. Nr.: 916 163 517), Nobels gate 18, 0268 Oslo, heretter benevnt selger, vi eller oss.
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kunde, kjøper, du, deg, din eller ditt.

2) Generelle vilkår
Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer og tjenester fra https://hyttefeber.no og dens undersider.
Kjøpsvilkårene og din bestilling, bekreftet ved ordre, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Er du under 18 år kreves det aksept fra foresatte. Varer fra netthandelen kan som hovedregel kun bestilles for levering i Norge. Levering utenfor landets grenser må avtales nærmere med kundeservice.

Alle priser står inkl. mva og uten frakt om ikke annet er oppgitt. Totalkostnad vil fremkomme før bestillingen legges, og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i trykkfeil, feilprising, konkurranseforhold og alle andre årsaker.

3) Betaling
Kunden velger selv betalingsmetode. Betaling behandles av kvalifiserte leverandører, henholdsvis Klarna Norge AS, Stripe, Vipps og Paypal, som er sikre elektroniske betalingsleverandører for Visa og MasterCard/Eurocard. 
All informasjon som skrives inn i Klarna Checkout, Paypal, Vipps eller Stripe, både personopplysninger og kortinformasjon, er kryptert og sikret etter de høyeste standarder. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Du som sluttkunde kan være helt trygg på at dine opplysninger aldri kommer på avveie, og at de aldri vil deles med tredjepart. Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

Forhåndssalg: I blant har vi forhåndssalg på produkter som ikke er på lager enda. I tilfeller som det går betalingsprosessen litt annerledes. Normalt vil beløpet for kjøpesummen bli holdt av på kortet etter gjennomført kjøp, og senere trukket når produktet er sendt. I og med at betalingsleverandørene våre maks kan holde av betaling for kjøp for en viss periode, forbeholder vi oss retten til å trekke summen før denne perioden utløper. Den er normalt på 10 dager. Dette har ingen praktisk betydning for deg som kunde, og vi/du kan like enkelt refundere og avbestille ordre til tross for dette. 

Vi anbefaler derfor å betale med Klarna for ordre med forhåndsbestilling, da ingen betaling utløses før produktene er bekreftet sendt, og de har en mye lengre frist enn alternativene.

4) Levering og forsinkelse

Forsendelser sendes med Bring, Helt Hjem, DHL, og UPS. For forsendelser i Norge bruker vi primært Bring/Posten og Helt Hjem. Bring leverer normalt i løpet av 1-5 arbeidsdager. I høysesong må noe lengre leveringstid påregnes. Fraktkostnad på 79,- for levering i butikk, 69,- for sendinger med Helt Hjem, og 99,- for hjemlevering med Bring tilfaller kunden. For ordre med totalsum over 899kr tilbyr vi gratis frakt til hentested med Bring, eller levert på dør med Helt Hjem for mindre pakker.

Alle priser blir oppgitt under kjøpsprosessen. Når pakken er sendt vil du motta ordrebekreftelse pr epost. Pakken må hentes på ditt utleveringssted i løpet av 14 dager før den blir sendt i retur til oss. Dersom pakken ikke blir hentet på avtalt sted og kunden ønsker ny levering vil kostnader ifbm. ny utsendelse som hovedregel tilfalle kunde, med mindre det skyldes noe selger har gjort.

Uavhentede pakker kan belastes med et gebyr på 250,- pluss frakt. Dette for å dekke alle kostnader for frakt tur/retur, håndtering og emballasje. Kunden er selv ansvarlig for at det oppgis korrekt adresse og mobilnummer slik at vi får varslet deg når pakken er klar til utlevering. Oppgitt mobilnummer må være et norsk nummer.

Dersom det er tomt for en vare vil øvrige varer sendes og manglende vare(r) enten krediteres eller ettersendes. Kunde får en bekreftelsesepost på denne krediteringen.

5) Kjøpsprosessen
1. Valg av produkter
2. Handlekurven gir deg oversikt over dine utvalgte varer
3. Valg av forsendelse og betalingsmåte
4. Eventuell registrering
5. Bekreftelse av bestillingen
6. Mottak av ordrebekreftelse
7. Mottak av sporingsnummer

6) Ansvar og undersøkelse av produktene
Risiko for produktene overtas kunden så snart de er i kundens besittelse. Etter at kunden har mottatt varene bør leveransen undersøkes så snart man har mulighet til det for å sikre at; sendingen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene har blitt skadet under transport, eller har andre feil/mangler. Hvis noe er galt må selger få beskjed innen rimelig tid så eventuelle feil kan rettes.

7) Bytte/angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen i 14 dager, men vi har satt fristen til 90 dager fra den dagen kjøperen mottok varen. Dersom kunde ønsker å benytte seg av angreretten må varen returneres i samme stand som den ble mottatt, samt med utfylt angrerettskjema. Kunden vil, etter godkjent retur, få tilbakeført det som er betalt. Returporto betales av kunden selv, og i de fleste tilfeller er det rimeligste å be om en returlapp fra selger. Da trekkes det fra 99kr på det refunderte beløpet for returportoen. Se utfyllende informasjon på siden for returer.

Dersom kunde har mottatt feil produkter, skadde produkter, for få produkter, eller det er noe som helst avvik fra bestillingen som det er rimelig å anta at er selgers skyld, vil returporto dekkes av selger. Eventuelle produkter som ettersendes som følge av dette vil bli dekket av selger. 

8) Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen må det, innen rimelig tid, bli gitt beskjed pr. epost om dette, på kundeservice@hyttefeber.no. Kunden vil deretter bli gitt veiledning videre for hvordan reklamasjon skal gjennomføres. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp. 

9) Forbehold
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig, men tar forbehold om at skrive- /trykkfeil kan forekomme.
Ved utsolgtsituasjoner forbeholder vi oss retten til å kansellere hele, eller deler av ordre. I slike situasjoner vil vi gjøre det vi kan for å finne alternative løsninger. Kunden vil få mulighet til å akseptere nytt tilbud med respektive endringer, eller kansellere bestillingen.
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

10) Personopplysninger og annen informasjon

Vi er svært opptatt av at personopplysninger blir håndtert på en sikker måte. I hovedsak behandler vi bare opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor kunde. I forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og retur/garantihåndtering er vi pålagt å oppbevare bla. navn, adresse og epost. Kredittkortnummer håndteres av kvalifisert leverandør for betalingstjenester. Kjøpshistorikk og loggdata benyttes for å kunne lære mer om hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre tilbud og utvalg. Preben & Preben AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og all informasjon håndteres konfidensielt. Vi behandler persondata i følge lov om Personopplysninger.

Vi tilbyr kommunikasjon via epost og telefon. Det er frivillig å motta dette og man kan når som helst enkelt melde seg av via Min side eller ved å kontakte oss. Vi forbeholder oss retten til å kunne sende ut materiell per post til registrerte kunder, selv om vi aldri har gjort dette tidligere per 03.07.2020.

11) Kundens plikter
Som kunde er du ansvarlig for å betale de ytelser selger leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av tilgang (uvedkommende bruk), så fremt det ikke kan påvises at dette er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

12) Endringer i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår.

13) Ekstraordinære forhold
Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler mm tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

14) Force majeur
Er levering eller omlevering urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

15) Copyright
Alt innhold på hyttefeber.no tilhører Preben & Preben AS eller underleverandør av nevnte eiendom, og er beskyttet etter bla. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at all informasjon, design, bilder og grafikk under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes uten særskilt skriftlig forhåndssamtykke fra Preben & Preben AS.

16) Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Om dette ikke lykkes kan saken bringes inn for forbrukerrådet etter Norsk rett.